Graphic elements
Printed material
login
 
Graphic elements
Logos
eMove Logo Logo format information Guidelines DEFA logo CMYK DEFA logo RGB DEFA logo PMS
image

Logo format information

Please contact marketing@defa.com for a English guideline for Logo usage. You will also find some guidelines on the various alternatives where the logos can be downloaded.
....................................................................................................
HURTIGTIPS: RGB er fargeformatet for skjermbruk og CMYK er fargeformatet til trykk/print. Filformatet PDF er et allsidig format som kan brukes til det meste. 
Vær påpasselig med å benytte riktig logo for et optimalt resultat. Finn først ut hvilket fargeformat du trenger, og deretter hvilket filformat du trenger. Vennligst les nøye igjennom forklaringen av de ulike fargeformater og filformater under. Forkortelsene benyttes i filnavnene på nedlastbare filer.

FARGEFORMATER 
[CMYK] Cyan Magenta Yellow Key. Fargene er produsert ut ifra cyan (blå), magenta (rosa), gul og sort. Med mindre PMS-farger er avtalt med trykkeriet, skal dette formatet benyttes i alt materiell for trykk. 

[RGB] Red Green Blue. Fargene er produsert ut ifra rød, grønn og blå. Alt som skal vises på skjerm skal være i denne fargekoden. 

[PMS] Pantone Matching System. For grafisk produksjon hvor logo trykkes i Pantone farger. Dette må avtales med trykkeri på forhånd, og logoer merket med PMS skal under ingen omstendighet brukes dersom dette ikke er avtalt, da det vil gi feil fargeresultat. Fordelen med å trykke med PMS-farger er at man vil kunne oppnå et bedre og også mer forutsigbart fargeresultat, og man kan også få blant annet metalliske eller fluoriserende farger. 

FILFORMATER
 
[EPS] Encapsulated PostScript. For grafisk produksjon. Logoene i dette filformatet er vektoriserte. Det gjør at alle filer merket med EPS kan skaleres opp uendelig uten å miste kvaliteten. 

[PDF] Portable Document Format. For grafisk produksjon. Logoene i dette filformatet er vektoriserte. Det gjør at alle filer her merket med PDF kan skaleres opp uendelig uten å miste noe kvalitet. 

[JPEG] Joint Photographic Experts Group. Dette er et delvis komprimert format, samtidig som det ikke er vektorisert, men pikselert. Det betyr at man under ingen omstendighet må skalere disse filene opp slik at de blir større enn de foreligger her. Behøver man JPEG i større format må man lage en større JPEG ut ifra de vektoriserte formatene som er å finne her (EPS eller PDF). Man kan sende JPEG til trykk men dette vil gi et dårligere resultat enn de vektoriserte formatene PDF og EPS.

[PNG] Portable Nerwork Graphics er et bitmap-format som ble designet for bruk på internet. PNG-formatet er ikke begrenset til 256 farger for hvert bilde. Hver piksel i et PNG-bilde kan inneholde grader av gjennomsiktighet (engelsk: alpha transparency), altså en blanding av farge og gjennomsiktighet. PNG-formatet brukes best til bilder som har store felter med helt lik farge, slik som mye av grafikken på websider har. Her vil PNG-formatet gi mindre filstørrelse enn fotoformatet JPEG.